~ Πιστοποιήσεις ~

ISO 22000:2005

Η εταιρεία εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και έχει πιστοποιηθεί με ISO 22000:2005 από την TÜV AUSTRIA. Η TÜV AUSTRIA παρέχει υπηρεσίες πιστοποίησης για Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων με διαπίστευση τόσο από τον ελληνικό φορέα διαπίστευσης (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης - ΕΣΥΔ) όσο και από τον γερμανικό (Deutsche Akkreditierungsstelle - DAkkS) και ενσωματώνει:

  • Απαιτήσεις του HACCP 
  • Απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας 
  • Γενικές αρχές των συστημάτων διαχείρισης

δημιουργώντας έτσι ένα ολοκληρωμένο, παγκοσμίως αναγνωρισμένο, πρότυπο ασφάλειας τροφίμων.

Προβολή Πιστοποίησης >

AGROCERT P.D.O.

H εταιρεία διαθέτει πιστοποίηση από τον Οργανισμό Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.), με διακριτικό τίτλο AGROCERT. Η AGROCERT είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων που λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος υπό την εποπτεία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (Ν.2637/98). Η AGROCERT μεταξύ άλλων δίνει πιστοποιήσεις για Προϊόντα Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης.  

Λέγοντας «Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ)» εννοούμε το όνομα μιας περιοχής, ενός συγκεκριμένου τόπου ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μιας χώρας, το οποίο χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενός γεωργικού προϊόντος ή ενός τροφίμου: που κατάγεται από την εν λόγω περιοχή, τον συγκεκριμένο τόπο ή την εν λόγω χώρα, του οποίου η συγκεκριμένη ποιότητα, η φήμη ή άλλα χαρακτηριστικά μπορούν να αποδοθούν στην εν λόγω γεωγραφική καταγωγή, του οποίου η παραγωγή ή /και η μεταποίηση ή/και η επεξεργασία πραγματοποιούνται στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή.

Προβολή Πιστοποίησης >

FDA

H εταιρεία διαθέτει πιστοποίηση από την Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) για τα υλικά συσκευασίας των τροφίμων.  

Προβολή Πιστοποίησης >