~ Πιστοποιήσεις ~

IFS Food

Our company has been certified by EUROCERT that meets the requirements set out in the IFS Food  Version 7, October 2020 and other associated normative documents at Foundation Level for the following audit scope:

BOTTLING OF OLIVE OIL IN GLASS, PLASTIC BOTTLES AND META TINS

Προβολή

EN ISO 14001:2015

EUROCERT certification body, certifies that ILIAKI ELAIOURGIA S.A. implements Environmental Management System according to the Standard EN ISO 14001:2015 for the following Scope of Certification:

  1. PACKAGING AND STANDARDIZATION OF EXTRA VIRGIN OLIVE OIL
  2. WHOLE SALE OF OLIVE OIL

 

Προβολή

GR BIO 15

On the basis of Article 29 paragraph 1 of Regulation (EC) 837/2007 and of Regulation (EC) 889/2008, TUV AUSTRIA certifies that ILIAKI ELAIOYRGIA SA has submitted its activities under control, and meets the requirement laid down in the named Regulations. 

Προβολή

EN ISO 9001:2015

EUROCERT certification body, certifies that ILIAKI ELAIOURGIA S.A. implements a Quality Management System according to the Standard EN ISO 9001:2015 for the following Scope of Certification:

  1. PACKAGING AND STANDARDIZATION OF EXTRA VIRGIN OLIVE OIL
  2. WHOLE SALE OF OLIVE OIL

 

Προβολή

EN ISO 22000: 2018

Η εταιρεία εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και έχει πιστοποιηθεί με ISO 22000:2005 από την TÜV AUSTRIA. Η TÜV AUSTRIA παρέχει υπηρεσίες πιστοποίησης για Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων με διαπίστευση τόσο από τον ελληνικό φορέα διαπίστευσης (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης - ΕΣΥΔ) όσο και από τον γερμανικό (Deutsche Akkreditierungsstelle - DAkkS) και ενσωματώνει:

  • Απαιτήσεις του HACCP 
  • Απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας 
  • Γενικές αρχές των συστημάτων διαχείρισης

δημιουργώντας έτσι ένα ολοκληρωμένο, παγκοσμίως αναγνωρισμένο, πρότυπο ασφάλειας τροφίμων.

Προβολή

AGROCERT P.D.O.

H εταιρεία διαθέτει πιστοποίηση από τον Οργανισμό Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.), με διακριτικό τίτλο AGROCERT. Η AGROCERT είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων που λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος υπό την εποπτεία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (Ν.2637/98). Η AGROCERT μεταξύ άλλων δίνει πιστοποιήσεις για Προϊόντα Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης.  

Λέγοντας «Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ)» εννοούμε το όνομα μιας περιοχής, ενός συγκεκριμένου τόπου ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μιας χώρας, το οποίο χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενός γεωργικού προϊόντος ή ενός τροφίμου: που κατάγεται από την εν λόγω περιοχή, τον συγκεκριμένο τόπο ή την εν λόγω χώρα, του οποίου η συγκεκριμένη ποιότητα, η φήμη ή άλλα χαρακτηριστικά μπορούν να αποδοθούν στην εν λόγω γεωγραφική καταγωγή, του οποίου η παραγωγή ή /και η μεταποίηση ή/και η επεξεργασία πραγματοποιούνται στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή.

Προβολή

FDA

H εταιρεία διαθέτει πιστοποίηση από την Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) για τα υλικά συσκευασίας των τροφίμων.  

Προβολή