ΗΛΙΑΚΗ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ESG
ΕΤΑΙΡΙΑ:

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ESG
E ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ / ΕVIRONMENTAL
S ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ / SOCIAL
G ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ / GOVERNANCE

Παρακαλούμε επιλέξτε και βαθμολογείστε όπου επιθυμείτε από 1 το μικρότερο -10 το μεγαλύτερο
1-10
1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ :

1.1 Υλικά:

1.2 Ενέργεια:

1.3 Νερό και λύματα:

1.4 Βιοποικιλότητα:

1.5 Εκπομπές:

1.6 Απόβλητα:

1.7 Περιβαλλοντική Συμμόρφωση:

2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ:

2.1 Απασχόληση:

2.2 Εργασιακές/Διευθυντικές Σχέσεις:

2.3 Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία:

2.4 Κατάρτιση και εκπαίδευση:

2.5 Διαφορετικότητα και ίσες ευκαιρίες:

2.6 Απαγόρευση των διακρίσεων:

2.7 Ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και συλλογικές διαπραγματεύσεις:

2.8 Παιδική εργασία:

2.9 Καταναγκαστική ή υποχρεωτική εργασία:

2.10 Πρακτικές ασφαλείας :

2.11 Δικαιώματα των αυτοχθόνων πληθυσμών :

2.12 Αξιολόγηση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων :

2.13 Τοπικές Κοινωνίες:

2.14 Κοινωνική αξιολόγηση προμηθευτών :

2.15 Δημόσια τάξη :

2.16 Υγεία και Ασφάλεια Πελατών :

2.17 Μάρκετινγκ και επισήμανση :

2.18 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Πελατών :

2.19 Κοινωνικοοικονομική συμμόρφωση:

3 ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ:

3.1 Οικονομικός:

3.2 Οικονομικές επιδόσεις:

3.3 Παρουσία στην αγορά:

3.4 Έμμεσες οικονομικές επιπτώσεις:

3.5 Πρακτικές προμηθειών:

3.6 Καταπολέμηση της διαφθοράς:

3.7 Αντιανταγωνιστική συμπεριφορά:

3.8 Φόρος: